Версия для слабовидящих
Рус Бел Eng De Cn Es
Муравицкая Елена Михайловна

Муравицкая Елена Михайловна

Высшее учебное заведение, которое окончила, специальность: Белорусский государственный университет, филологический факультет, специальность «Филолог. Преподаватель белорусского и русского языка и литературы».

Области языкознания, в которых работает и может выступать в качестве эксперта, оппонента: современный белорусский литературный язык, терминология.

Профиль в Академии Google

Беларуская мова (прафесійная лексіка) : Праграма курса для прыродазнаўчых факультэтаў БДУ. Мінск, 2002. (У суаўт.).

Беларуская мова (прафесійная лексіка) : Праграма курса для гуманітарных факультэтаў БДУ. Мінск, 2002. (У суаўт.).

Метадычныя рэкамендыцыі па практыкуму “Беларуская мова (прафесійная лексіка)” для студэнтаў фізічнага факультэта. Мінск, 2003.

Лексіка і стылістыка беларускай мовы : Метадычныя рэкамендацыі па практыкуму для студэнтаў факультэта радыёфізікі і электронікі. Мінск, 2004.

Метадычныя рэкамендацыі па практыкуму “Беларуская мова (прафесійная лексіка)” для студэнтаў фізічнага факультэта. Мінск: РІВШ, 2006. 37 с.

Практыкум “Беларуская мова (прафесійная лексіка)” : метадычныя рэкамендацыі для студэнтаў біялагічнага факультэта. Мінск, РІВШ, 2007. 42 с.

Праламленне хрысціянскага і матэрыялістычнага погляду на жыццё і смерць у мастацкай прозе Максіма Багдановіча // Міфалогія – Фальклор – Літаратура : праблемы паэтыкі. Зб. навук. прац. Вып. 2. Мінск, 2003.

Духоўная радзіма Максіма Багдановіча // Міфалогія – Фальклор – Літаратура : праблемы паэтыкі. Зб. навук. прац. Вып. 3. Мінск, 2004.

Старажытная славянская антрапанімія і хрысціянская імёнаслоўная традыцыя // Міфалогія – Фальклор – Літаратура : праблемы паэтыкі. Зб. навук. прац. Вып. 3. Мінск, 2004.

Састаўныя фізічныя тэрміны ў сучаснай беларускай мове // Пісьменнік – мова – стыль : Матэр. ІІІ Міжнар. навук. канф. Мінск, 2006. С. 139–140.

Творчасць Вацлава Ластоўскага і фальклор // Фальклор і сучасная культура : матэр. ІІ Міжнар. навук.-практ. канф. Мінск, 2008. С. 131–133.

Складанаскарочаныя словы ў беларускай фізічнай тэрміналогіі / Беларускае слова : гісторыя і сучаснасць: зб. артык. па матэр. навук. чытан., прысв. пам. праф. А. І. Жураўскага. Мінск, 2010. С. 99–100.

Не толькі філолагу, але і фізіку: Дыдактычны матэрыял / Роднае слова. № 10, 2010. С. 79–82. (У суаўт.).

“Сымон-музыка”: рэлігійна-філасофскі аспект / Мова – літаратура – культура : зб. навук. арт. VII Міжнар. навук. канф., прысв. 130-годдзю з дня нарадж. Я. Купалы і Я. Коласа, 27–28  верасня 2012 г. Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2012. С. 332–334.

Да мовы праз Божае слова : Пра кнігу “Дапаможнік для слухачоў адукацыйна-хрысціянскіх курсаў беларускай мовы” В. Раманцэвіч, К. Раманцэвіч / Роднае слова. № 7. 2013. С. 53. (У суаўт.).

Матэматыка / Беларуская мова. Прафесійная лексіка: Прыродазнаўства: вучэбны дапаможнік / М.Р. Прыгодзіч [і інш.] / пад рэдакцыяй М.Р. Прыгодзіча і У.І. Куліковіча. Мінск: РІВШ, 2015. С. 35−55. (частка калектыўнай манаграфіі, у суаўт.)

Структурна-семантычная класіфікацыя камп’ютарнай лексікі / Беларускае слова: тэорыя і практыка: зборнік артыкулаў па матэрыялах навуковых чытанняў, прысвечаных 75-годдзю з дня нараджэння прафесара Б.А. Плотнікава (15 снежня 2015 г., Мінск). Мінск: РІВШ, 2016. С. 70−72.

Камп’ютарная тэрміналогія: асаблівасці функцыянавання ў беларускай мове / Роль женщины в развитии современной науки и образования: сборник материалов Международной научно-практической конференции (17−18 мая 2016 г., Минск). Минск: БГУ, 2016. С. 638−640.

Беларуская мова: тэрміналогія фізікі і матэматыкі [электронны рэсурс]: вучэбна-метадычны дапаможнік. – Мінск: БДУ, 2016. (у суаўт.)

Тэрміналогія крыптаграфіі: асаблівасці функцыянавання ў беларускай мове / VIII Міжнародная навуковая канферэнцыя “Мова−Літаратура−Культура”, прысвечаная 90-годдзю з дня нараджэння доктара філалагічных навук прафесара Л.М. Шакуна (15−16 верасня 2016 г., Мінск) / Матэрыялы канферэнцыі: Мінск, РІВШ. 2016. С. 162−164.

Асаблівасці семантыкі некаторых крыптаграфічных тэрмінаў // Беларускае слова: тэрмін і вобраз: зб. артыкулаў па матэр. навук. чыт., прысв. памяці праф. В.П.Краснея, г. Мінск, 27 снежня 2017 г. Мінск: БДУ, 2018. С.138–142.

Духоўная спадчына святых і падзвіжнікаў беларускай зямлі // Женщины-ученые Беларуси и Казахстана: сборник матер. Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 1–2 марта 2018 г./ редкол. И.В.Казакова (и др.). Минск: РИВШ, 2018. С.179–181.

Філасофія і экзегеза твораў Ф.Скарыны  / А.М.Муравіцкая  // Женщины-учёные Беларуси и Китая: материалы Международной научно-практической конференции,  Минск, 15 марта, 2019 г. / БГУ; (редкол. И.В.Казакова,  И.В.Олюнина (отв. ред.)). – Минск: БГУ,  2019. С.47–49.

Варыянтнасць тэрмінаў крыптаграфіі / Беларускае слова: тэрміналогія і тэрміназнаўства: зб.  артыкулаў па матэрыялах навуковых чытанняў,  прысвечаных 70-годдзю з дня нараджэння прафесара Л.А.Антанюк, г.Мінск,  26 красавіка 2019 г. / рэдкал.: М.І.Свістунова (адк. рэд.) [і інш.]; пад агул. рэд. праф. М.Р.Прыгодзіча – Мінск, 2019. С.120–122.

)
© Белорусский государственный университет
Адрес: пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Республика Беларусь.
Тел. + 375 17 209 50 44. Факс. + 375 17 226 59 40. Url: .
При копировании материалов ссылка на сайт обязательна. Все права защищены.