Версия для слабовидящих
Рус Бел Eng De Cn Es
Полнотекстовые публикации
профессор
Гужаловский Александр Александрович
 1. Горбачева, О.В. Использование коммерческих CD-ROMов в обучении историческим специальностям / О. В. Горбачева, А. А. Гужаловский, С. Б. Каун, А. И. Кушнир // Опыт компьютеризации исторического образования в странах СНГ: Сб. ст. / Под ред. В.Н. Сидорцова, Е.Н. Балыкиной. – Мн.: БГУ, 1999. – С. 81–85. Скачать
 2. Гужалоўскі, А. А. З гісторыі фарміравання фондавага збору Беларускага дзяржаўнага музея ў 20-я гг. XX ст. / А.А. Гужалоўскі // Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны. Вып. 1 / рэдкал.: С. М. Ходзін (адк. рэдактар) [і інш.]. — Мінск: БДУ, 2002. — С. 192–199.Скачать
 3. Гужаловский, А.А. Программа курса «Организация и планирование использования информационных технологий в музее» как средство изучения музейного фонда / А.А. Гужаловский, Н.М. Здасюк // Информационное обеспечение исторического образования: Сб. ст. / Под. ред. В. Н. Сидорцова, А. Н. Нечухрина, Е. Н. Балыкиной. – Минск: БГУ; Гродно: ГрГУ, 2003. – С. 173–175. (Педагогические аспекты исторической информатики; Вып. 3). Скачать
 4. Гужалоўскі, А. А. Музеі Беларусі ў час нямецкай акупацыі (1941–1944) / А. А. Гужалоўскі // XXI век: актуальные проблемы исторической науки: Материалы междунар. науч. конф., посвящ. 70-летию ист. фак. БГУ. Минск, 15–16 апр. 2004 г. / Редкол.: В. Н. Сидорцов. (отв. ред.) и др. – Мн: БГУ, 2004. – С. 234–236. Скачать
 5. Гужалоўскі, А.А. Праект рэарганізацыі музейнай сеткі БССР В. Ю. Ластоўскага / А.А. Гужалоўскі // Працы гістарычнага факультэта : навук. зб. Вып. 1 / рэдкал. : У. К. Коршук (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск : БДУ, 2006. — С. 220–222. Скачать
 6. Гужаловский, А. А. Органы охраны и управления историко-культурным наследием Беларуси: проблемы координации / А. А. Гужаловский// Крыніцазнаўства, археаграфія, архівазнаўства ў XX—XXI ст. у Беларусі: зб. навук. артыкулаў, прысвечаных 100-годдзю з дня нараджэння М. М. Улашчыка / рэдкал. : С. М. Ходзін (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БДУ, 2007. – С. 279-283 Скачать
 7. Гужалоўскі, А.А. Палітычны кантроль выдавецкай дзейнасці ў БССР у 1920-1930-я гг./ А.А. Гужалоўскі // Працы гістарычнага факультэта БДУ : навук. зб. Вып. 5 / рэдкал.: У. К. Коршук (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск : БДУ, 2010. — С. 29-37. Скачать
 8. Гужалоўскi А.А. Беларускiя калекцыянеры i грамадства – доўгi шлях да ўзаемаразумення / А.А. Гужалоўскi // Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны : навук. зб. Вып. 6 / рэдкал. : С. М. Ходзін (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск : БДУ, 2011. — C. 85–93. Скачать
 9. Гужалоўскі, А. А. Генэзіс сучаснага этнаграфічнага музея / А. А. Гужалоўскі / / Этнокультурное развитие Беларуси в XIX – начале ХXI в.: материалы междунар. науч.-практ. конф. / редкол. : Т. А. Новогродский (отв. ред.) [и др.]. — Минск: БГУ, 2011. — С. 239 – 246. Скачать
 10. Гужалоўскі, А. А. Гісторыя музейнай справы Беларусі : вучэб.-метад. дапам. / А. А. Гужалоўскі. — Мінск : БДУ, 2012. — 303 с. : іл. Скачать
 11. Беларуская музеялогія. Бібляграфічны паказальнік (1991–2012 гг.) / укл. А. А. Гужалоўскі. – Мінск: БДУ, 2013. – 145 с. http://elib.bsu.by/handle/123456789/33226 (задепонирована в Фундаментальной библиотеке БГУ)
 12. Гужалоўскі А. А. Этнаграфічны музей і этнаграфічнае музеязнаўства: спроба вызначэння паняццяў / А. А. Гужалоўскі // Працы гістарычнага факультэта БДУ : навук. зб. Вып. 8 / рэдкал. : У. К. Коршук (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск : БДУ, 2013. — С. 174—183. Скачать
 13. Гужалоўскі, А.А. Інтэрпрэтацыя падзей Першай сусветнай вайны ў музеях Беларусі / А.А.  Гужалоўскі / Первая мировая война в исторических судьбах Европы : сб. материалов Междунар. науч. конф., г. Вилейка, 18 окт. 2014 г. / редкол. : В.А. Богуш (пред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2014 . – С. 396-400. Скачать
 14. Гужалоўскі, А. А. Часопіс «наш край» як крыніца па гісторыі музейнай справы Беларусі / А. А. Гужалоўскі // Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны : навуковы зборнік. Выпуск 10. - Мінск, 2015. - C. 157-167. Скачать
 15. Гужалоўскі, А. А. Вывучэнне і ахова ў БССР помнікаў архітэктуры (па матэрыялах часопіса «Наш край». 1925—1930 гг.) / А. А. Гужалоўскі // Працы гістарычнага факультэта БДУ : навуковы зборнік. Выпуск 10. - Мінск, 2015. - С.189-201. Скачать
© Белорусский государственный университет
Адрес: пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Республика Беларусь.
Тел. + 375 17 209 50 44. Факс. + 375 17 226 59 40. Url: .
При копировании материалов ссылка на сайт обязательна. Все права защищены.