Версия для слабовидящих
Рус Бел Eng De Cn Es
ОКТЯБРЬ, 2018

УДК 94(474/476)”13/17”(075.8)+328(474/476)”13/17”(075.8)

Падалінскі, У. А. Эвалюцыя парламенцкай сістэмы Вялікага Княства Літоўскага ў XIV–XVIII стст. [Электронный ресурс] : электронны вучэбна–метадычны комплекс для спецыяльнасці 1–21 03 01 "Гісторыя (па напрамках)", напрамак спецыяльнасці 1–21 03 01–01 "Гісторыя (айчынная і ўсеагульная)" / У. А. Падалінскі ; БДУ, Гістарычны фак., Каф. гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў. – Электрон. текстовые дан. – Мінск : БДУ, 2018. – 48 с. – Библиогр.: с. 45–48. – Режим доступа:http://elib.bsu.by/handle/123456789/206661. – Загл. с экрана. – №007305102018. Деп. в БГУ 05.10.2018.

Электронны вучэбна–метадычны комплекс распрацаваны для падрыхтоўкі спецыялістаў з вышэйшай адукацыяй першай ступені навучання і прызначаны для студэнтаў гістарычнага факультэта БДУ, якія атрымліваюць адукацыю на спецыялізацыі 1–21 03 01–01 03 Гісторыя Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў. Складаецца з канспекта лекцый, тэм семінарскіх заняткаў і метадычных рэкамендацый па іх правядзенні, прыкладнай тэматыкі рэфератаў і кантрольных пытанняў па курсу, зместу вучэбнай дысцыпліны, спісу рэкамендаванай літаратуры. Матэрыялы, якія ўтрымлівае дадзены вучэбна–метадычны комплекс, павінны садзейнічаць усебаковаму вывучэнню гісторыі дзяржаўнага ладу і парламенцкай сістэмы Вялікага Княства Літоўскага з XIV па XVIII ст.

© Белорусский государственный университет
Адрес: пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Республика Беларусь.
Тел. + 375 17 209 50 44. Факс. + 375 17 226 59 40. Url: .
При копировании материалов ссылка на сайт обязательна. Все права защищены.