Версия для слабовидящих
Рус Бел Eng De Cn Es
ИСТОРИЯ

УДК 811.161.3’282(075.8)

Гапоненка, І. А. Беларуская дыялекталогія [Электронный ресурс] : электронны вучэбна–метадычны комплекс для спецыяльнасці 1–21 05 01 "Беларуская філалогія (па напрамках)" / І. А. Гапоненка ; БДУ, Філалагічны фак., Каф. гісторыі беларускай мовы. – Электрон. текстовые дан. – Мінск : БДУ, 2018. – 224 с. : табл. – Бібліягр.: с. 220–224. – Загл. с экрана. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/200441. – № 005606072018. Деп. в БГУ 06.07.2018.

Электронны вучэбна–метадычны комплекс прызначаны для студэнтаў спецыяльнасці 1–21 05 01 "Беларуская філалогія (па напрамках)". Вучэбная дысцыпліна "Беларуская дыялекталогія" ахоплівае ўвесь спектр пытанняў, на якіх павінен засяроджваць увагу той, хто вывучае дыялекталогію: уводныя тэмы (у якіх раскрываецца прадмет і задачы дыялекталагічнай навукі, асноўныя крыніцы вывучэння мясцовых моўных разнавіднасцяў, тэарэтычнае і практычнае значэнне дыялекталогіі, яе сувязі з іншымі лінгвістычнымі і нелінгвістычнымі дысцыплінамі, звесткі з гісторыі дыялекталогіі як навукі, пералічваюцца і тлумачацца асноўныя навуковыя дыялекталагічныя паняцці і тэрміны), дыялектную фанетыку, марфалогію, дыялектныя асаблівасці ў галіне сінтаксісу, лексікі і фразеалогіі, групоўку гаворак на тэрыторыі Беларусі.

© Белорусский государственный университет
Адрес: пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Республика Беларусь.
Тел. + 375 17 209 50 44. Факс. + 375 17 226 59 40. Url: .
При копировании материалов ссылка на сайт обязательна. Все права защищены.