Версия для слабовидящих
Рус Бел Eng De Cn Es
НОЯБРЬ, 2017

УДК811.161.3’374.822’276.6:930.25(038)(07)=161.1+930.25(038)(07)

Гедзімін, Л. А. Руска–беларускі слоўнік архіўнай тэрміналогіі [Электронный ресурс] / Л. А. Гедзімін ; БДУ, Філалагічны фак., Каф. гісторыі беларускай мовы. – Электрон. текстовые дан. – Мінск : БДУ, 2017. – 51 с. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/185127. – Загл. с экрана. – № 008715112017. Деп. в БГУ 15.11.2017

Слоўнік уключае тэрміны і тэрміналагічныя словазлучэнні, якія ўжываюцца ў архіўнай справе, а таксама некаторыя тэрміны з іншых галін ведаў, што адносяцца да архівазнаўства. Тэрміналагічныя словазлучэнні падаюцца без інверсіі, у натуральным ужыванні. Слоўнік адрасуецца студэнтам і аспірантам спецыяльнасці "Гісторыка– архівазнаўства", выкладчыкам, навуковым супрацоўнікам, архіўным работнікам і ўсім цікаўным.

УДК811.161.3’374.822’276.6:069(038)(07)=161.1+069(038)(07)

Гедзімін, Л. А. Руска-беларускі слоўнік музейнай тэрміналогіі [Электронный ресурс] / Л. А. Гедзімін ; БДУ, Філалагічны фак., Каф. гісторыі беларускай мовы. – Электрон. текстовые дан. – Мінск : БДУ, 2017. – 37 с. – Режим доступа:http://elib.bsu.by/handle/123456789/185130. – Загл. с экрана. – № 008815112017. Деп. в БГУ 15.11.2017

Слоўнік уключае тэрміны і тэрміналагічныя словазлучэнні, якія ўжываюцца ў музейнай справе, а таксама некаторыя тэрміны з іншых галін ведаў, што адносяцца да музеязнаўства. Тэрміналагічныя словазлучэнні падаюцца без інверсіі, у натуральным ужыванні. Слоўнік адрасуецца студэнтам і аспірантам спецыяльнасці "Музейная справа і ахова гісторыка– культурнай спадчыны (па напрамках)", выкладчыкам, навуковым супрацоўнікам, архіўным работнікам і ўсім цікаўным.

© Белорусский государственный университет
Адрес: пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Республика Беларусь.
Тел. + 375 17 209 50 44. Факс. + 375 17 226 59 40. Url: .
При копировании материалов ссылка на сайт обязательна. Все права защищены.