Версия для слабовидящих
Рус Бел Eng De Cn Es
ЯЗЫК. ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ЛИНГВИСТИКА. ЛИТЕРАТУРА

УДК 398(075.8)

Фалькларыстыка [Электронный ресурс] : вучэбна–метадычны комплекс для спецыяльнасці 1–21 05 01 "Беларуская філалогія (па напрамках)": 1–21 05 01–01 "Беларуская філалогія (літаратурна–рэдакцыйная дзейнасць)", 1–21 05 01–02 "Беларуская філалогія (камп’ютарнае забеспячэнне)", 1–21 05 01–03 "Беларуская філалогія (дзелавая камунікацыя)" / БДУ, Філалагічны фак., Каф. тэорыі літаратуры ; склад. І. В. Казакова. – Электрон. текстовые дан. – Мінск : БДУ, 2017. – 69 с. – Бібліягр.: с. 62–69. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/182507. – Загл. с экрана. – № 006802102017. Деп. в БГУ 02.10.2017

Вучэбна–метадычны комплекс па дысцыпліне "Фалькларыстыка", уключанай у вучэбныя планы па спецыяльнасці 1–21 05 01 "Беларуская філалогія" (па напрамках), прадугледжвае вывучэнне і засваенне студэнтамі пытанняў тэорыі і гісторыі фальклору, гістарыяграфіі фалькларыстыкі, арганізацыі і методыкі палявой працы, сістэматызацыі архіўных фондаў, тэксталогіі і эдыцыйных прынцыпаў. Фальклор трактуецца як сістэма жанраў, міфалагічных уяўленняў і абрадаў у сучаснай ёй мастацка–духоўнай прасторы. Перспектывы сучаснай фалькларыстыкі звязаны з усведамленнем інтэгральнасці народнай традыцыі і ўключэннем самой дысцыпліны ў агульнанавуковую парадыгму культурнай антрапалогіі пры захаванні свайго безумоўнага значэння. Комплекснае вывучэнне фальклору абяцае вырашэнне шырокамаштабных задач, звязаных з культурна–экалагічнай і сацыякультурнай праблематыкай. Адрасуецца студэнтам спецыяльнасці 1–21 05 01 "Беларуская філалогія (па напрамках)" філалагічнага факультэта БДУ, а таксама выкладчыкам дадзенай дысцыпліны.

© Белорусский государственный университет
Адрес: пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Республика Беларусь.
Тел. + 375 17 209 50 44. Факс. + 375 17 226 59 40. Url: .
При копировании материалов ссылка на сайт обязательна. Все права защищены.