Версия для слабовидящих
Рус Бел Eng De Cn Es
МАРТ, 2016

УДК 34(474/476)(091)(094)(06)+94(474/476)”15”(094)(06)

Статут Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага 1566 г. [Электронный ресурс] : да 450–годдзя выдання : матэрыялы круглага стала, 1 красавіка 2016 г., г. Мінск / БДУ, Юрыдычны фак. ; рэдкал.: Т. І. Доўнар (гал. рэд.), С. А. Калінін, Л. Л. Голубева. – Электрон. текстовые дан. – Мінск, 2016. – 255 с. – Бібліягр. у канцы асобных артыкулаў. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/149627 – Загл. с экрана. – №002831032016. Деп. в БГУ 31.03.2016.

Матэрыялы круглага стала прысвечаны 450-годдзю прыняцця знакамітага помніка права Вялікага Княства Літоўскага – дзяржавы, палітыка-эканамічным цэнтрам якой былі беларускія землі. У першым раздзеле зборніка змяшчаюцца артыкулы, прысвечаныя прычынам і перадумовам прыняцця Статута, яго агульнай характарыстыцы, эвалюцыі асобных нормаў і інстытутаў, прававому становішчу насельніцтва, значэнню, ролі і месцу Статута ў гістарычным развіцці права, прававой культуры грамадства і інш. Другі раздзел прысвечаны сучасным тэарэтыка-прававым праблемным пытанням развіцця дзяржавы і права.

© Белорусский государственный университет
Адрес: пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Республика Беларусь.
Тел. + 375 17 209 50 44. Факс. + 375 17 226 59 40. Url: .
При копировании материалов ссылка на сайт обязательна. Все права защищены.