Версія для людзей са слабым зрокам
Рус Бел Eng De Cn Es
Біялагічны факультэтВаенны факультэтФакультэт геаграфіі і геаінфарматыкіГістарычны факультэтФакультэт журналістыкіМеханіка-матэматычны факультэтФакультэт міжнародных адносінФакультэт прыкладной матэматыкі і інфарматыкіФакультэт радыёфізікі і камп'ютарных тэхналогійФакультэт сацыякультурных камунікацыйФізічны факультэтФілалагічны факультэтФакультэт фiласофii i сацыяльных навукХімічны факультэтЭканамiчны факультэтЮрыдычны факультэтСУМЕСНЫ ІНСТЫТУТ БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА ЎНІВЕРСІТЭТА І ДАЛЯНЬСКАГА ПОЛІТЭХНІЧНАГА ЎНІВЕРСІТЭТАФакультэт даўніверсітэцкай адукацыіФакультэт павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкіДУА "Інстытут бізнесу БДУ"УА "Міжнародны дзяржаўны экалагічны інстытут імя А.Д.Сахарава" БДУДУА "Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы"УА "Інстытут перападрыхтоўкі і павышэння кваліфікацыі суддзяў, работнікаў пракуратуры, судоў і ўстаноў юстыцыі БДУ"ДУА "Інстытут павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі ў галіне тэхналогій інфарматызацыі і кіравання" БДУРэспубліканскі інстытут кітаязнаўства імя КанфуцыяНавучальна-адукацыйная ўстанова "Ліцэй БДУ"УА "Юрыдычны каледж БДУ"
УА "Інстытут перападрыхтоўкі і павышэння кваліфікацыі суддзяў, работнікаў пракуратуры, судоў і ўстаноў юстыцыі БДУ"

Гісторыя. Інстытут створаны ў адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 30 чэрвеня 1998г. № 348 для забеспячэння планавай і сістэмнай перападрыхтоўкі і павышэння кваліфікацыі суддзяў, работнікаў пракуратуры, судоў і ўстаноў юстыцыі.

Адрас: 220030, г. Мінск, вул. Савецкая, 14.
Тэл.: (+37517) 227 47 45, 227 61 78, тэл./факс: 227 40 56.
E-mail: ippk@bsu.by

Задачы Інстытута:
– перападрыхтоўка кадраў па юрыдычных спецыяльнасцях;
– павышэнне кваліфікацыі юрыдычных кадраў;
– спецыяльная падрыхтоўка кандыдатаў у суддзі;
– развіццё ў слухачоў навыкаў ужывання заканадаўства з улікам тэндэнцый яго развіцця, судовай і іншай праваўжывальнай практыкі;
– вывучэнне і аналіз праваўжывальнай практыкі, распрацоўка дактрынальных мадэляў правільнага тлумачэння заканадаўства, складанне сітуацыйных мадэляў ужывання нормаў права;
– падрыхтоўка і выданне навуковай, метадычнай, інфармацыйнай літаратуры па пытаннях ужывання заканадаўства;
– правядзенне канферэнцый, сімпозіумаў, семінараў па пытаннях удасканалення заканадаўства і праваўжывальнай практыкі;
– вывучэнне і абагульненне вопыту замежных краін у вобласці праваўжывання, укараненне ў вучэбны працэс перападрыхтоўкі і павышэння кваліфікацыі юрыдычных кадраў сістэмнай інфармацыі ў вобласці параўнальнага правазнаўства;
– аказанне кансультацыйных паслуг юрыдычным навучальным установам, якія здзяйсняюць падрыхтоўку юрыдычных кадраў, па пытаннях удасканалення вучэбнага працэсу з улікам запатрабаванняў праваўжывальнай практыкі.

Структура.
У Інстытуце для ажыццяўлення навучання і падрыхтоўкі слухачоў, навуковай дзейнасці створаны наступныя падраздзяленні:
– кафедра судовай дзейнасці (загадчык кафедры — кандыдат юрыдычных навук, прафесар Баркаў Аляксандр Уладзіміравіч);
– кафедра пракурорскай дзейнасці (загадчык кафедры — кандыдат юрыдычных навук, дацэнт Зайцава Людміла Львоўна);
– навучальна-метадычны аддзел;
– лабараторыя заканадаўства;
– лабараторыя судовай практыкі і метадычнага забеспячэння вучэбнага працэсу.
Да паслуг слухачоў бібліятэка Інстытута, а таксама гасцініца.

Асноўныя накірункі вучэбнай дзейнасці Інстытута.
1. Павышэнне кваліфікацыі кадраў з сярэдняй спецыяльнай і вышэйшай адукацыяй па профілі (накірунку) адукацыі: «Камунікацыі. Права. Эканоміка. Кіраванне. Эканоміка і арганізацыя вытворчасці» (накірунак адукацыі «Права») па наступных спецыялізацыях:
– судовая дзейнасць;
– пракурорская дзейнасць;
– арганізацыя і дзейнасць судоў і органаў юстыцыі;
– натарыяльная дзейнасць;
– дзейнасць органаў ЗАГС;
– дзейнасць адвакатуры;
– юрыдычныя паслугі;
– рыэлтарскія паслугі;
– выкладанне прававых дысцыплін.

Форма навучання – вочная (дзённая). 

Вучэбны працэс ажыццяўляецца ў адпаведнасці з вучэбна-тэматычнымі планамі, ўзгодненымі з органамі, якія накіроўваюць слухачоў у Інстытут (Вярхоўны Суд Рэспублікі Беларусь, Вышэйшы Гаспадарчы Суд Рэспублікі Беларусь, Генеральная пракуратура Рэспублікі Беларусь, Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь і інш.).

2. Адмысловая падрыхтоўка на пасаду суддзі.

3. Перападрыхтоўка кадраў з вышэйшай адукацыяй па адмысловасці 1-24 01 71 «Правазнаўства».

Форма навучання – завочная. Тэрмін навучання – 2 гады. Апроч спецыялістаў з вышэйшай адукацыяй, перападрыхтоўку могуць прайсці студэнты ВНУ старэйшых (двух апошніх) курсаў, а таксама якія навучаюцца ў магістратуры.

Для паступлення неабходна прадставіць наступныя дакументы:
– заява на імя дырэктара Інстытута;
– копіі дыплома аб вышэйшую адукацыю і прылажэнні да дыплома (з падаваннем арыгіналаў) або пісьмовая згода (дазвол) рэктары вышэйшай навучальнай установы, у якім навучаецца студэнт, з указаннем курсу навучання ці прыступкі вышэйшай адукацыі навучальнай установы;
– выпіс з працоўнай кніжкі (пры наяўнасці);
– дзве фатаграфіі памерам 3Х4;
– медыцынскую даведку (форма № 086).

Паступаючыя павінны таксама прад'явіць пашпарт ці замяняючы яго дакумент.

Навучанне платнае. Залічэнне вырабляецца па выніках субяседвання ў Інстытуце.

Па сканчэнні вучобы асобе, паспяхова здаўшай дзяржаўныя іспыты і абараніўшай дыпломную працу, прысвойваецца кваліфікацыя «Юрыст» і выдаецца дыплом дзяржаўнага ўзору.

Дакументы прадстаўляюцца ў Інстытут па адрасе: 220030, г. Мінск, вул. Савецкая, д.14, к. 111.
Тэл.: (+37517) 227 47 45, 227 40 56, 227 61 78. 

Вучэбны працэс ажыццяўляюць высокакваліфікаваныя спецыялісты з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу Інстытута, юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, іншых навучальных і навуковых устаноў, суддзяў Канстытуцыйнага, Вярхоўнага і Вышэйшага Гаспадарчага Судоў Рэспублікі Беларусь, работнікаў Генеральнай пракуратуры Рэспублікі Беларусь, Міністэрствы юстыцыі Рэспублікі Беларусь, іншых дзяржаўных органаў і арганізацый, з ужываннем сучасных тэхналогій і сродкаў навучання.

Навуковыя даследаванні.
   Навуковая дзейнасць Інстытута арыентавана на патрэбнасці практычнай дзейнасці судоў, органаў пракуратуры, іншых дзяржаўных органаў і ўстаноў, ажыццяўляючых дзейнасць у прававой сферы. Навуковыя даследаванні закліканы, першым чынам, садзейнічаць навукова-метадычнаму забеспячэнню правільнага ўжывання нормаў дзейснага заканадаўства ў праваахоўчай, судовай і пракурорскай практыцы.
Інстытут бярэ ўдзел у міжнароднай навуковай дзейнасці шляхам рэалізацыі сумесных з міжнароднымі арганізацыямі навуковых праграм, падтрымцы міжуніверсітэтскіх сувязяў з профільнымі навучальнымі ўстановамі павышэння кваліфікацыі як дзяржаў СНД, так і далёкага замежжа.
   Навукова-даследчая праца ажыццяўляецца выкладчыцкім складам кафедр Інстытута, а таксама высокакваліфікаванымі суддзямі Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь, Вышэйшага Гаспадарчага Суда Рэспублікі Беларусь і работнікамі Генеральнай пракуратуры Рэспублікі Беларусь.
   У 2007-2010 гг. у Інстытуце выконваюцца даследаванні па тэме «Эфектыўнасць правасуддзя і пракурорскага нагляду па грамадзянскіх, гаспадарчых, крымінальных і адміністрацыйных справах»(нумар дзяржаўнай рэгістрацыі 20073738, навуковы кіраўнік – прафесар А.В. Баркаў). Дадзеная тэма ўзгадняецца з Пералікам прыярытэтных накірункаў фундаментальных і прыкладных навуковых даследаванняў Рэспублікі Беларусь на 2006-2010 гады, зацверджанай Пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 17 мая 2005 г. № 512.
   Вынікі навуковых даследаванняў 2007-2008 гг. скарыстаны пры падрыхтоўцы заключэнняў на праекты сямі пастаноў Пленума Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь. У рамках тэмы ў 2007-2008 гг. апублікавана 95 навуковых прац, у тым ліку Навукова-практычны каментар да Крымінальнага кодэксу Рэспублікі Беларусь / Н.Ф.Ахраменка [і інш.]; пад агульнай рэд. А.В.Баркова, В.М.Хоміча. – Мінск: ДІКСТ БДУ, 2007. – 1007 ст.
   У 2009-2010 гг. у Інстытуце выконваецца спецыяльнае навуковае даследаванне на тэму «Аптымізацыя пракурорскай і судовай практыкі па барацьбе з карупцыйнымі правапарушэннямі» (2009-2010 гг.). Накірунак даследавання непасрэдна ўзгадняецца з Дзяржаўнай праграмай па барацьбе з карупцыяй на 2007-2010 гады, зацверджанай Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 7 мая 2007 г. № 220. У адпаведнасці з падпунктам 4.1 мерапрыемстваў Дзяржаўнай праграмы на Інстытут ускладзены абавязак падрыхтаваць навукова-практычны каментар і аглядна-аналітычныя матэрыялы па пытаннях кваліфікацыі карупцыйных злачынстваў, удасканалення практыкі крымінальнага пераследу і ажыццяўлення правасуддзя па справах пра дадзеныя злачынствы.

Дырэктар Інстытута
Гадуноў Валерый Мікалаевіч, доктар юрыдычных навук, прафесар
тэл.: (+37517) 227-40-96
email: ippk@bsu.by
адрас: вул. Савецкая, 14, кв. 315
Прыёмная
Барысюк Іна Уладзіміраўна
тэл.: (+37517) 227-40-56
адрас: вул. Савецкая, 14, кв. 315
Намеснік дырэктара па навуковай рабоце
Баркаў Аляксандр Уладзіміравіч, кандыдат юрыдычных навук, прафесар
тэл.: 227-34-51
email: ukrb@tut.by
адрас: вул. Савецкая, 14, кв. 217
Намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце
Мароз Уладзімір Пятровіч, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт
тэл.: 227-61-78
email: morozv@bsu.by
адрас: вул. Савецкая, 14, кв. 314
Намеснік дырэктара па агульных пытаннях
Дымовіч Леанід Іванавіч
тэл.: 227-61-88
адрас: вул. Савецкая, 14, кв. 403
Начальнік вучэбна-метадычнага аддзела
Ігнатчык Іван Данілавіч
тэл.: 227-34-86
адрас: вул. Савецкая, 14, кв. 218
Загадчык кафедры судовай дзейнасці
Баркаў Аляксандр Уладзіміравіч, кандыдат юрыдычных навук, прафесар
тэл.: 227-34-51
email: ukrb@tut.by
адрас: вул. Савецкая, 14, кв. 217
Загадчык кафедры пракурорскай дзейнасці
Зайцава Людміла Львоўна, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт
тэл.: 227-29-13
email: zaitseva@bsu.by
адрас: вул. Савецкая, 14, кв. 214
Галоўны бухгалтар
Божнева Антаніна Сцяпанаўна
тэл.: 227-50-81
адрас: вул. Савецкая, 14, кв. 317
© Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт
Пры капіяванні матэрыялаў спасылка на сайт абавязковая. Ўсе правы абаронены.